Salmene 104:4

Salmene 104:4 NB

Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del