Salmene 104:34

Salmene 104:34 NB

Måtte min tale være til behag for ham! Jeg vil glede meg i Herren!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del