Salmene 104:33

Salmene 104:33 NB

Jeg vil lovsynge Herren så lenge jeg lever, jeg vil synge for min Gud så lenge jeg er til.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del