Salmene 104:3

Salmene 104:3 NB

Han tømrer i vannene sine høye saler. Han gjør skyene til sin vogn, han farer fram på vindens vinger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del