Salmene 104:28

Salmene 104:28 NB

Du gir dem, de sanker. Du åpner din hånd, de mettes med det gode.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del