Salmene 104:19

Salmene 104:19 NB

Han gjorde månen til å fastsette tidene. Solen kjenner sin nedgangstid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del