Salmene 104:1

Salmene 104:1 NB

Min sjel, lov Herren! Overmåte stor er du, Herre min Gud, høyhet og herlighet har du ikledd deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del