Salmene 103:20

Salmene 103:20 NB

Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:20