Salmene 103:19

Salmene 103:19 NB

Herren har reist sin trone i himmelen, hans kongerike hersker over alt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:19