Salmene 103:13

Salmene 103:13 NB

Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 103:13

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:13