Salmene 102:7

Salmene 102:7 NB

Jeg ligner pelikanen i ørkenen, jeg er blitt som uglen på øde steder.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del