Salmene 102:5

Salmene 102:5 NB

Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del