Salmene 102:2

Salmene 102:2 NB

Herre, hør min bønn og la mitt rop nå fram til deg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del