Salmene 102:17

Salmene 102:17 NB

For Herren skal bygge Sion opp igjen, han skal åpenbare seg i sin herlighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 102:17