Salmene 102:15

Salmene 102:15 NB

For dine tjenere elsker steinene på Sion, og de har medynk med dets støv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del