Salmene 102:13

Salmene 102:13 NB

Men du, Herre, du troner til evig tid. Ditt minne varer fra slekt til slekt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del