Salmene 102:12

Salmene 102:12 NB

Mine dager svinner som skyggen, jeg visner bort som gress.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del