Salmene 101:5

Salmene 101:5 NB

Den som hemmelig baktaler sin neste, ham vil jeg utrydde. Den som har stolte øyne og et oppblåst hjerte, ham vil jeg ikke tåle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del