Salmene 101:3

Salmene 101:3 NB

Jeg setter ikke noe fordervet for mine øyne. Uhederlige krokveier hater jeg, de skal ikke få henge ved meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del