Salmene 101:2

Salmene 101:2 NB

Jeg vil gi akt på den rettskafnes vei. Når vil du komme til meg? I mitt hjertes uskyld vil jeg ferdes i mitt hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del