Salomos Ordspråk 6:3

Salomos Ordspråk 6:3 NB

så gjør slik, min sønn, og redd deg, siden du er kommet i din nestes hånd: Gå og kast deg ned for din neste og treng inn på ham!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del