Salomos Ordspråk 6:14

Salomos Ordspråk 6:14 NB

Han har svik i sitt hjerte. Alltid tenker han ut onde ting og får i gang tretter.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del