Salomos Ordspråk 6:1

Salomos Ordspråk 6:1 NB

Min sønn, har du borget for din neste, har du gitt en fremmed ditt håndslag
NB: Norsk Bibel 88/07
Del