Salomos Ordspråk 3

3
Veiledning for den unge
1Min sønn! Glem ikke min lære, og la ditt hjerte ta vare på mine bud! #Sal 119:11. 2Tim 3:15. 2For tallrike dager og mange leveår skal de gi deg, og fred og lykke. #4:10. 5Mos 8:1. 30:16. 3La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg, bind dem om din hals og skriv dem på ditt hjertes tavle! #6:21. 7:3. 2Kor 3:3. 4Så skal du finne velvilje og få god forstand i Guds og menneskers øyne. #8:35. 13:15. 5Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! #22:19. 28:26. Sal 37:5. 118:8,9. Jes 26:4.
6Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. 7Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! #8:13. 16:6. Jes 5:21. Rom 12:3,16.
8Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben. 9Vis Herren ære med gaver av ditt gods og med førstegrøden av hele din avling! #2Mos 23:19. 5Mos 26:2 ff. 10Så skal dine lagerhus fylles med overflod og dine pressekar flyte over av most. #5Mos 28:8. Joel 2:24. 11Min sønn! Forakt ikke Herrens tukt og vær ikke utålmodig når han refser deg! #Job 5:17. Heb 12:5.
12For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær. #13:24. 5Mos 8:5. Jer 10:24. Åp 3:19.# 13Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand.
14For det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull. #8:10,19. Job 28:15 ff. 15Den er mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den. #8:11. Job 28:18. 16Langt liv har den i sin høyre hånd, rikdom og ære i sin venstre. #8:35. 22:4. 17Dens veier er fagre veier, og alle dens stier er fred. 18Den er et livsens tre for dem som griper den, lykkelig blir hver den som holder fast på den. 19Herren grunnfestet jorden med visdom, han bygde himmelen med forstand. #8:27 ff. Sal 33:6 ff. 104:24. 20Ved sin kunnskap lot han de dype vann velle fram, og skyene drypper av dugg. 21Min sønn! Bevar klokskap og omtanke, la dem ikke vike fra dine øyne!
22Så skal de være liv for din sjel og pryd for din hals. 23Da skal du vandre din vei trygt og din fot skal ikke støte mot noe. #4:12. 10:9. Sal 91:12. 24Når du legger deg, skal du ikke frykte. Og når du har lagt deg, skal din søvn være søt. #1:33. 6:22. Sal 3:6. 4:9. 25Du skal ikke engste deg for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige. #Job 5:21. Sal 91:5 ff. 112:7 ff. 26For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot så den ikke blir fanget. 27Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den.
28Si ikke til din neste: Gå bort og kom igjen, jeg skal gi deg i morgen - så sant du kan gjøre det nå! #5Mos 24:14. Jak 2:16. 29Legg ikke opp onde planer mot din neste, når han bor hos deg og kjenner seg trygg! 30Trett ikke med et menneske uten grunn, når han ikke har gjort deg noe ondt!
31Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke noen av alle hans veier! #24:1.
32For en falsk mann er avskyelig for Herren, men med de oppriktige har han fortrolig samfunn. #11:20. 12:22. Sal 25:14. 33Herrens forbannelse er over den ugudeliges hus, men de rettferdiges bolig velsigner han. #3Mos 26:3 ff. 5Mos 11:28. Mal 2:2.
34Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han nåde. #Jak 4:6. 1Pet 5:5. 35De vise arver ære, men dårene får bare skam.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring