Salomos Ordspråk 29:22

Salomos Ordspråk 29:22 NB

Den som er snar til vrede, vekker trette. En hastig mann gjør ofte det som er ondt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del