Salomos Ordspråk 29:15

Salomos Ordspråk 29:15 NB

Ris og tukt gir visdom, men en gutt som er overlatt til seg selv, gjør sin mor skam.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del