Salomos Ordspråk 28

28
1De ugudelige flykter uten at noen forfølger dem, men de rettferdige er trygge som ungløven. #14:32. 3Mos 26:36. Sal 53:6. 2På grunn av et lands frafall blir fyrstene mange, men på grunn av en forstandig mann som eier kunnskap, blir retten stående. 3En fattig mann som undertrykker de svake, er som et regn som skyller bort kornet, så det ikke blir brød. 4De som ikke følger loven, roser de ugudelige. Men de som holder loven, går til kamp mot dem. #Esr 7:26. Sal 119:126. 5Onde mennesker skjønner ikke det som er rett, men de som søker Herren, skjønner alt. #1Kor 2:14,15. 1Joh 2:20. 6Bedre å være en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en falsk som vandrer på to veier, selv om han er rik. #19:1. 7Den som følger loven, er en forstandig sønn. Men den som holder vennskap med svirebrødre, fører skam over sin far. 8Den som øker sitt gods ved rente og åger, han samler til den som forbarmer seg over de fattige. #13:22. 2Mos 22:25. 3Mos 25:36. Fork 2:26. 9Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en motbydelighet. #15:8. 21:27. Sal 66:18. Joh 9:31. 10Den som fører de oppriktige vill på en ond vei, skal falle i sin egen grav. Men de ustraffelige skal arve det som er godt. #26:27. Sal 7:16. 9:16. Matt 18:6. 11En rik mann er vis i egne øyne, men en fattig som er forstandig, gjennomskuer ham. 12Når de rettferdige jubler, er alt herlighet og glede. Men når de ugudelige kommer seg opp, må en lete etter folk. #29:2. Fork 10:5,6. 13Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet. #Job 31:33. Sal 32:5. 1Joh 1:8,9. 14Salig er det menneske som alltid frykter. Men den som forherder sitt hjerte, kommer i ulykke. 15Lik en brølende løve, lik en omfarende bjørn, slik er en ugudelig hersker over et fattig folk. 16En fyrste som er fattig på forstand, er rik på vold. Den som hater urettferdig vinning, skal leve lenge. 17Et menneske som trykkes av blodskyld, er på flukt mot sin grav. La ingen holde ham tilbake. 18Den som lever ustraffelig, skal bli frelst. Men den falske som vandrer på to veier, skal falle på den ene av dem. 19Den som dyrker sin jord, mettes med brød. Men den som jager etter tomme ting, mettes med armod. #12:11. 24:34. 20En trofast mann får rik velsignelse. Men den som løper etter å bli rik, han blir ikke ustraffet. #10:6. 20:21. 1Tim 6:9. 21Å gjøre forskjell på folk er ikke rett. Men mang en mann forsynder seg for en brødbit. #18:5. 24:23. Esek 13:19. Jak 2:1,9. 22En mann med ondt øye haster urolig etter rikdom, og han vet ikke at han kommer til å lide nød. #23:6. 1Tim 6:9. 23Den som irettesetter et menneske, skal siden finne mer velvilje enn den som smigrer med sin tunge. #25:12. 29:5. 24Den som plyndrer sin far og sin mor og sier: Det er ingen synd! - han er stallbror til ødeleggeren. 25Den grådige vekker trette, men den som setter sin lit til Herren, skal trives. #13:10. 15:18. 29:22. 26Den som setter sin lit til sin forstand, han er en dåre. Men den som vandrer i visdom, han blir frelst. #3:5. 27Den som gir til den fattige, skal ikke lide nød, men den som lukker sine øyne, får mange forbannelser. #11:24,25. 19:17. 22:9. 5Mos 15:7. 2Kor 9:9. 28Når de ugudelige kommer seg opp, gjemmer folk seg, men når de omkommer, da har de rettferdige fremgang.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring