Salomos Ordspråk 15:28

Salomos Ordspråk 15:28 NB

Den rettferdiges hjerte tenker på hvordan en skal svare, men den ugudeliges munn lar onde ting strømme ut.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del