Salomos Ordspråk 15:12

Salomos Ordspråk 15:12 NB

En spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del