Salomos Ordspråk 12:24

Salomos Ordspråk 12:24 NB

Den flittiges hånd kommer til å styre, men lathet blir trell.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del