Salomos Ordspråk 12:16

Salomos Ordspråk 12:16 NB

Dårens vrede blir kjent samme dag, men den som skjuler krenkelser, er klok.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del