Salomos Ordspråk 11:3

Salomos Ordspråk 11:3 NB

De oppriktiges rettsinn leder dem, men de troløses forvendte sinn ødelegger dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del