Filipperne 4:19

Filipperne 4:19 NB

Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Filipperne 4:19

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:19