Filipperne 4:13

Filipperne 4:13 NB

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Filipperne 4:13

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:13