Filipperne 3:7

Filipperne 3:7 NB

Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 3:7