Filipperne 3:20

Filipperne 3:20 NB

Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 3:20