Filemon 1:7

Filemon 1:7 NB

For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del