Filemon 1:6

Filemon 1:6 NB

Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filemon 1:6