Filemon 1:23

Filemon 1:23 NB

Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del