Filemon 1:22

Filemon 1:22 NB

Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg! For jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del