Filemon 1:21

Filemon 1:21 NB

I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del