Filemon 1:1

Filemon 1:1 NB

Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus - til vår kjære venn og medarbeider Filemon
NB: Norsk Bibel 88/07
Del