4 Mosebok 6:22

4 Mosebok 6:22 NB

Og Herren talte til Moses og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del