4 Mosebok 6:13

4 Mosebok 6:13 NB

Dette er loven for nasireeren: Den dagen hans innvielsestid er til ende, skal han føres fram til inngangen av sammenkomstens telt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del