4 Mosebok 36:4

4 Mosebok 36:4 NB

Og når jubelåret kommer for Israels barn, så blir deres arv lagt til den stammens arv som de kommer til å tilhøre, og deres arv går fra vår fedrestammes arv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del