4 Mosebok 27:5

4 Mosebok 27:5 NB

Og Moses førte deres sak fram for Herrens åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del