4 Mosebok 27:4

4 Mosebok 27:4 NB

Hvorfor skal vår fars navn gå ut av hans ætt, bare fordi han ikke hadde noen sønn? Gi oss eiendom blant vår fars brødre!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del