4 Mosebok 27:2

4 Mosebok 27:2 NB

De gikk fram for Moses og Eleasar, presten, og høvdingene og hele menigheten ved inngangen til sammenkomstens telt og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del