4 Mosebok 27:13

4 Mosebok 27:13 NB

Og når du har sett det, da skal også du samles til dine fedre likesom din bror Aron ble samlet til sine fedre
NB: Norsk Bibel 88/07
Del