4 Mosebok 23:30

4 Mosebok 23:30 NB

Og Balak gjorde som Bileam sa, han ofret en okse og en vær på hvert alter.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del